Política de Privacitat

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals puga accedir l’usuari a través dels enllaços establits en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals puga accedir l’usuari a través dels enllaços establits en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir a través dels enllaços d’aquesta web.

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que puga derivar-se de la navegació per la seua pàgina web. En conseqüència, *ASOCIACION CULTURAL FALLA PLAZA JESUS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web www.fallaplazajesus.es no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció i protecció de programes informàtics nocius.

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest Portal web.

 

PUBLICITAT

La web: www.fallaplazajesus.es podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seua inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguen ser aplicable.

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen contindre els continguts publicitaris o dels patrocinadors en aquesta web.

 

MODIFICACIONS

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant quant als continguts com per les seues condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguen publicades en la web i fins que no siguen modificades per altres posteriors.

 

PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seues pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a ASOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial decret legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seues pàgines web sense el consentiment explícit de ASOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS.

Així mateix, ASOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda de les seues pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 

CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l’adequació de la pàgina web www.fallaplazajesus.es, ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS ha sigut assessorada en les normatives de protecció de dades i LSSI-CE per *GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè puga exposar-lo en aquesta pàgina web.

 

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que puga sorgir entre l’usuari i ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de VALÈNCIA.

 

RESERVA DE COOKIES

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea, d’1 d’octubre de 2019, i per la Guia de l’AEPD de juliol de 2020, la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes  cookies romandran actives en el terminal de l’usuari i de la possibilitat que tercers tinguen accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arran d’aquesta sentència i del contingut de la Guia de l’AEPD de juliol de 2020, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies i rebre més informació d’aquestes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que siga informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·len en el seu disc dur. En aquest sentit, per a accedir als llocs web d’ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstindre’s de reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de tercers o de comunicar públicament informació o transformar i modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que s’estableix per Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS informa els usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades per l’entitat mitjançant els formularis de registre o contacte en les seues pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 16 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç electrònic reculla i tracte les seues dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessiten tractar dades de menors de 16 anys, han de disposar dels mitjans per a obtindre el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que continga un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de ASOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre totes dues parts. Així mateix, ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAZA JESUS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conéixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestara en un termini de 30 dies, sempre que conserven les dades personals, rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar els que siguen inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no duga a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimisquen les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades quan haja exercit el seu dret a la rectificació de les seues dades personals,  i portabilitat, perquè l’usuari puga obtindre una còpia de les dades personals que haja facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i de la seua recepció a l’adreça de l’administrador d’aquesta web o al Correu electrònic: broskil@gmail.com, ​​aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acredite la seua identitat.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los per a la relació entre les parts.

L’enviament de les seues dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que haja llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari de registre o contacte.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries o informació de la nostra entitat que considerem puguen ser del seu interés, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà, o no, mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat en la citada casella de selecció al peu del formulari de registre i/o contacte.

Contacta amb nosaltres

Consentiment

Secured By miniOrange